SYARAH KITAB DARUL NAFIS: Karangan As Syeh Muhammad Nafis Ibn Idris Al Banjari.

Page 1 of 2 1, 2  Next

Go down

Re: SYARAH KITAB DARUL NAFIS: Karangan As Syeh Muhammad Nafis Ibn Idris Al Banjari.

Post  Merpati Putih on Thu Jan 22, 2009 1:19 am

Kata Syehuna Alalimul Alamahtu Biharul 'Arik' Maulana as syeh Abdullah ibn Hijazi Lis syarkawi Al Masry rahimallah: Barangsiapa masuk kepada syurga ma'rifah didalam dunia ini, nescaya tiada rindu ia kepada syurga akhirat dengan nisbah daripada bidadarinya dan mahligainya, bukan dengan nisbah daripada barangyang hasil disana, ya'ni didalam akhirat, daripada ru'yah Allah taala dan damping kepada hadrat Allah taala dan ma'rifah akan Allah taala. Maka menjauh segala perbezaan antara dua hal itu. Ya'ni hal didalam dunia ini dan hal didalam akhirat, kerana bahawasanya barang yang dibukakan atas segala hati orang yang arif didalam dunia ini. Hanyasanya, iaitu baharu setengah daripada barang yang disediakan olih Allah taala kepada mereka didalam akhirat, kerana muliakan merekaitu didalam dunia ini. wallahu 'alam.

(Maka hubaya2), takut olihmu daripada bahawasanya lupa engkau daripada memandang wahdatul af'al itu, yang ia menyampaikan akan dikau kepada memandang kepada memandang keelokan Yang wajib Ujud. Dan takut olihmu bahawa bangsakan dirimu pada mengadakan sesuatu perbuatan barang perbuatan ada ia.

Tanbih ya ihwani. Ertinya ini suatu perkataan yang menjagakan hai sekelian saudaraku.
bermula hasil kata syeh Abdul wahab as Syarani Qadasallah sirruhu didalam kitab Al Juahirud Durrur, Ia manqul (dididatangkan) dari perkataan syeh Muhaiyiddin ibn Arabi r.a: Bermula segala akuan itu sekelian dinding yang mendindingi daripada memandang haq Allah taala pada hal haq taala jua, Yang berbuat Ia, dibalik hijab akuan ini, tiada ia mendindingi akan kita daripada memandang Allah taala. Dan adalah mithalnya seperti bayang2 kayu yang dalam air itu, tiada ia menegahkan lalu perahu, hanyasanya yang mendinding itu sangka kita kepadanya jua dan pandang kita kepadanya jua. Maka barangsiapa terbuka daripadaNya hijab itu, nescaya dilihatnya yang memperbuatkan segala perbuatan itu Allah taala sendirinya. Dan barangsiapa tiada terbuka hijab itu, terdindinglah dengan akuan ini daripada memandang kepada fai'il yang haqiqi, ya'ni yang berbuat sebenarnya, iaitu Allah taala.

(1) g


Last edited by Merpati Putih on Wed Dec 30, 2009 12:42 pm; edited 1 time in total

_________________
KeAKUANKU SENTIASA ESA.
avatar
Merpati Putih
Admin

Jumlah posting : 2450
Registration date : 2008-08-08

View user profile

Back to top Go down

Re: SYARAH KITAB DARUL NAFIS: Karangan As Syeh Muhammad Nafis Ibn Idris Al Banjari.

Post  Merpati Putih on Thu Jan 22, 2009 10:11 am

Maka tiap2 adalah mazhab kaum pada segala perbuatan hamba itu empat mazhab:

Pertama kaum yang tiada mengetahui merekaitu akan bahawasanya Allah taala itu yang berbuat Ia akan segala perbuatan ini dan hanya di'itqadkannya olih mereka itu bahawasanya yang merupakan segala perbuatan hamba yang baharu itu hamba jua. Dan adalah qudrah hamba itu baharu itu memberi bekas ia pada segala perbuatan hamba yang baharu. Maka iaitu mazhab mu'tazillah yang bi'daah lagi fasik.

Kedua mazhab Jabariah; iaitu kaum yang mengetahui merekaitu dan memandang merekaitu akan bahawasanya segala perbuatan itu sekeliannya dari Allah taala sendiriNya. Dan keraslah atas merekaitu memandang segala perbuatan itu daripada Allah taala sendiriNya. Dan tiada sampai merekaitu kepada menyandar akan segala perbuatan itu bagi hamba, kerana kurang merekaitu daripada darjat kamal, maka tersalahlah merekaitu daripada jalan syariat dengan sebab tiada menyandarkan segala perbuatan hamba itu kepada merekaitu. Maka iaitu 'itiqad zindiq.

Ketiga kaum yang mengetahui merekaitu akan bahawasanya, segala perbuatan itu sekeliannya daripada Allah taala, tetapi ada bagi hamba itu usaha dan ikhtiar. Dan dengan keduanya itulah hamba memperbuat segala perbuatannya dan keduanyalah tempat ta'lik hukum syara', tetapi kedua2nya itu tiada sekali2 memberi bekas pada perbuatan yang baharu, hanya memberi bekas itu Allah taala sendiriNya jua. Maka iaitu As'ariyah ialah 'itiqad yang maqbud (dipegang), yang selamat daripada bahaya dunia dan akhirat, tetapi tiada sampai merekaitu kepada martabat kasyaf kerana terdinding merekaitu dengan sebab mengata usaha dan ikhtiar itu dari hamba jua, tiada dipandang akan segala perbuatan itu daripada Allah taala sendiriNya.

Maka tiap daripada segala thoif (gulongan) yang tiga itu adalah atas penglihatannya itu Ghisyawah (kabur/ keliru) , ya'ni dinding yang menutupi daripada sampai penglihatan merekaitu kepada memandang wahdatul Af'al selama2nya. Merekaitu didalam dinding tertutup, tiada sampai kepada maqam kasyaf dan musyahadah dan mukafahah.

Keempat mazhab Ahli Kasyaf, ya'ni orang yang terbuka kepada merekaitu dinding, iaitu kaum yang memandang akan kejadian segala perbuatan itu daripada Allah taala dan keinderaannya itu daripada hamba. Mithalnya seperti qalam orang yang menyurat adalah menjadikan huruf itu orang yang menyurat jua. Dan qalam itu menjadi alat persandaran menyurat jua. Adalah hamba itu seperti qalam tiada baginya perbuatan, dan hanya yang berbuat, orang yang menyuruh jua. Wallahu 'alam. Ya'ni segala yang berlaku didalam segala alam ini, Allah taala jua yang menjadikan dia. Intiha'

(1) h

_________________
KeAKUANKU SENTIASA ESA.
avatar
Merpati Putih
Admin

Jumlah posting : 2450
Registration date : 2008-08-08

View user profile

Back to top Go down

Re: SYARAH KITAB DARUL NAFIS: Karangan As Syeh Muhammad Nafis Ibn Idris Al Banjari.

Post  ifahuzir on Tue Mar 08, 2011 11:08 am

Lagik??
avatar
ifahuzir

Jumlah posting : 47
Registration date : 2011-03-04

View user profile

Back to top Go down

Re: SYARAH KITAB DARUL NAFIS: Karangan As Syeh Muhammad Nafis Ibn Idris Al Banjari.

Post  salik on Sat Apr 23, 2011 6:54 pm

Tok Merpati

Kalau masih ada sambungan, diharap sudilah kiranya tok merpati menyambung terjemahannya.
Ataupun, dah "Intaha" kira dah habis ker.
avatar
salik

Jumlah posting : 1366
Registration date : 2009-03-28

View user profile

Back to top Go down

Re: SYARAH KITAB DARUL NAFIS: Karangan As Syeh Muhammad Nafis Ibn Idris Al Banjari.

Post  Merpati Putih on Mon May 16, 2011 4:24 am

(Dan lagi kata) syech abdul wahab as sya'rani telah menyebutkan syech Muhaiyuddin ibnu Arabi r.a pada bab yang keempat ratus dua puluh daripada Futuhatul Makiyah akan barangyang menamakan ia akan bahawasanya segala amal itu daripada allah Ta'ala jua hanyasanya menyandarkan allah Ta'ala akan segala amal dan perbuatan itu kepada kita kerana keadaan kita tempat menanggong siksa dan pahala padahal perbuatan itu bagi allah Ta'ala jua pada haqiqatnya tetapi tatkala menda'wi kita pada ketika berhenti didalam hijab akan bahawasanya segala amal kita dan perbuatan kita itu bagi kita jua maka menyandarkan Allah Taala itu akandia kepada kita dengan sekira2 da'wi kita berbuat kerana cuba daripada allah ta'ala kepada kita maka apabila masuk kita kepada hadrat ihsan dan maka nipislah dinding hijab nescaya kita lihatlah akan segala amal itu terbit dari allah ta'ala pada kita tiada kita mengamalkan segala amal dan segala perbuatan itu.

Kemudian apabila sampailah kita kepada musyahadah itu nescaya takut kita akan tergelincir kidam (kaki) kita pada barangyang telah menamakan allah ta'ala akan perbuatannya itu kepada kita kerana setengah daripada adab itu bahawa menyandarkan ia akan barangyang telah menamakan allah ta'ala akan sesuatu kepada kita serta pengetahuan kita dengan barangyang telah kita ketahui itu kerana mengamal akan firman allah ta'ala (ما أصابك من حسنه فمن الله وما أصابك من شيئة فمن نفسك ) ertinya barangyang mengenai akandikau daripada kebajikan itu makaiatu daripada allah ta'ala dan barangyang mengenai akandikau daripada kejahatan itu iaitu dari usaha dirimu.

Shahadan kata syechuna alaalamah maulana assyech yusuf abu zharah almasry pada ketika tadarrisnya (mengajarnya) didalam masjidil Haram tiada harus mengatakan kejahatan itu daripada allah ta'ala melainkan pada maqam ta'alim jua intiha'.

(1)i

_________________
KeAKUANKU SENTIASA ESA.
avatar
Merpati Putih
Admin

Jumlah posting : 2450
Registration date : 2008-08-08

View user profile

Back to top Go down

Re: SYARAH KITAB DARUL NAFIS: Karangan As Syeh Muhammad Nafis Ibn Idris Al Banjari.

Post  Merpati Putih on Mon May 16, 2011 8:02 am

(Dan kata) syech ibnu hajar didalam syarah arbain pada sabda nabi saw. didalam setengah daripada segala doa iftitah (والشر ليس اليك) ertinya bermula kejahatan itu bukan ia daripadamu kerana mengajari bagi adab bahawasanya tiada harus disandarkan kepada allah ta'ala segala yang menghina akandia seperti tiada harus dikata allah ta'ala itu ia menjadikan anjing dan babi dan jika adaia menjadikan tiap2 sesuatu sekalipun kerana adab (maka tiap2) adalah menyandarkan perbuatan kepada kita itu kerana menghikayatkan akan firman allah ta'ala jua intiha'

(dan lagi kata) syech abdul wahab assya'rani qadasallahu sirrahu kepada syechnya sidi ali alkhawas r.a (soal) apa haqiqat usahamengatakan iman as'ary itu (maka jawabnya) r.a (bermula) haqiqat usaha itu iaitu ta'lik irodat mumkin dengan memperbuat barang perbuatan adaia maka diperolihi taqdir ilahi pada ketika ta'lik irodat itu maka dinamai merekaitu akan yang demikian usaha bagi mumkin pada ma'ani bahawasanya mengusahakan munafaat dengan dia itu kemudian daripada sudah berkehendak kepadanya ya'ni berkehendak kepada taqdir ilahi itu

(dan lagi) kata syech abdul wahab as sya'rani qadasallahu sirrahu telah aku dengar akan dia ya'ni sidi ali al khawas r.a segala yang lainnya berkata ia wajib atas hamba itu bahawa mengetahui akan bahawasanya tiada memberi bekas segala2 bagi makhluk pada memperbuat sesuatu daripada sekira2 taqwin hanyasanya baginya hukum jua faqad (=sahaja, cuma) maka fahamkan olihmu kerana bahawasanya kebanyakan manusia tiada dapat membezakan ia antara hukum dan atsar ayat (berkata) syech ia pula ya'ni sidi ali al khawas ra (bermula) kenyataan yang demikian itu bahawasanya haq allah ta'ala itu apabila menghendaki ia mengadakan akan harkat atau ma'ani daripada segala perkerjaan yang tiada sah ujudnya melainkan pada segala madahnya kerana mustahil bahawa berdiri ia dengan sendirinya maka tiada dapat tiada daripada unjudnya mahal (@ tempat @ wadah) yang menzahirkan ia akan taqwin (=keberadaan) perkerjaan ini ya'ni perkerjaan yang tiada berdiri ia dengan sendirinya maka mahal @ (tempat hinggap) iaitu hamba yang dihukumkan ia dengan mengadakan maka mumkin ini padahal tiada sekali2 baginya itu atsar dalamnya intiha' فأفهم فإنه دقيق وتحقيق

**nota**: adalah kitab darun nafis ini ditulis dalam bahasa melayu lama.. dan ayat2 tidak mempunyai permulaan dan perhentian@ noktah... tutur bahasanya pula dicampur aduk dengan bahasa arab pasar.. (arab loghat nusantara). Saya terpaksa menyalin kitab ini secara asal, untuk memelihara keasliannya
.

(1)j

_________________
KeAKUANKU SENTIASA ESA.
avatar
Merpati Putih
Admin

Jumlah posting : 2450
Registration date : 2008-08-08

View user profile

Back to top Go down

Re: SYARAH KITAB DARUL NAFIS: Karangan As Syeh Muhammad Nafis Ibn Idris Al Banjari.

Post  Merpati Putih on Mon May 16, 2011 11:48 am

(dan lagi kata) syech abdul wahab assyarani qadassalahu sirrahu telah aku dengar saudaraku afdaluddin rahimallah ta'ala berkata ia tiada sekali2 bagi mumkin itu qudrah hanyasanya baginya menerima aasar ilahi kepadanya jua kerana bahawasanya sifat itu ya'ni qudrah itu sifat daripada ketetuan tunggal ketuhanan iaitu keadaan yang berkuasa maka mengisbatkan qudrat bagi mumkin itu da'wi dengan tiada dalil

(dan lagi berkata ia) ya'ni syech afdaluddin rahimallah ta'ala bermula kata kami ini muafakat serta asa'riyah yang mengisbatkat merekaitu bagi qudrat hamba serta menafikan perbuatan daripadanya intiha'

(dan lagi kata) syech abdul wahab assya'rani qadassalahu sirrahu dan telah menyebutkan olih syech muhayiddin radiallau anhu pada bab seratus dua puloh daripada futuhuhul makiyah bahawasanya mengisbatkan qudrah bagi mumkin menafikan fa'il daripadanya itu setengah daripada segala masaalah yang amat sukar kerana membawa kepada keadaan fa'lun (dan lagi berkata ia) ya'ni syech muhayiddin r.a dan tiada membukakan allah ta'ala atasku dengan menghilangkan labisa ya'ni samar pada masaalah ini ya'ni hal keadaan fa'lun padahal bukan fail melainkan pada malam ketika aku menyurat akan tempat ini pada tahun hijrah enamratus tiga puloh tiga dan sanya sukar atas aku mentafsilkan antara yang usaha yang mengata akan dia kaum ahli sunah dan khalqhi (خلق) yang mengata akan dia kaum mu'tazillah maka mengurniakan taufik allah ta'ala akan daku dengan membukakan penglihatanku atas mula2 kejadian makhluk yang tiada mendahului akan dia makhluk kerana tiada ada ketika itu melainkan allah ta'ala jua

Aasar (اثار) @ kesan @ bekas
Fa'il (فاعل) @ perlaku @ pembuat @ perlakun
Fa'lun (فعل @ buatan @ lakunan @ kelakuan
Mumkin (ممكن) @ yang diadakan @ yang dicipta @ yang dilembagakan
Tafsil (تفصيل) @ penjelasan @ penerangan @ kupasan
Qudrat ((قدره) @ kuasa @ daya @ energy @ force

**Nota** mungkin ada kesilapan yang akan perbaiki nanti?

(1)k

_________________
KeAKUANKU SENTIASA ESA.
avatar
Merpati Putih
Admin

Jumlah posting : 2450
Registration date : 2008-08-08

View user profile

Back to top Go down

Re: SYARAH KITAB DARUL NAFIS: Karangan As Syeh Muhammad Nafis Ibn Idris Al Banjari.

Post  Merpati Putih on Tue May 17, 2011 1:30 pm

(maka firman allah ta'ala) bagiku didalam sirrku tilik olihmu akan dia disana mula2 kejadian makhluk adakah perkerjaan itu mewaris labisa dan hairan (maka) sembahku tiada ya rabb (maka) firmannya bagiku seperti demikianlah sekelian barangyang engkau lihat akandia daripada segala yang baharu tiada bagiku seorang didalamnya yang memberi bekas dan tiada suatu daripada makhluk maka akulah tuhan yang menjadikan segala asyia' pada sisi asyia' tiada dengan asbab maka adalah dengan perkerjaan ku jadikan nafhun pada isa dan kejadian taqwin pada thoir (maka) sembahku baginya ya rabb maka apabila adalah seperti demikian itu maka tiap2 adalah dirimu yang engkau khitob dengan katamu perbuat olihmu dan jangan engkau perbuat (maka firmannya) bagiku apabila aku perlihatkan akandikau dengan sesuatu daripada ilmuku maka lazimlah olihmu adab kerana bahawasanya hadrat ini tiada menerima ia akan saat menidak2ki akan perbuatan tuhan seperti firmannya
لا يسئل عما يفعل وهم يسئلون ertinya jangan ditanya akan barangyang aku perbuat dan sekelian kamu itu akan ditanya intiha'

(kata) syech abdul wahab assya'rani فتأمل فاله نفيس(syahadan) jikalau itu jua musyahadahkan insyaallah ta'ala sampai jua ia kepada allah ta'ala kerana maqam tauhidul af'al ini maqam yang dibawah segala2aripada sega maqam arifin maqam tauhidul af'al ini satu martabat daripada beberapa martabat orang yang sampai kepada allah ta'ala kerana jalan sampai kepada allah ta'ala itu empat martabat seperti lagi yang akan datang insyaalah ta'ala pada akhir khotimah

asyia' (أشياء) Setiap sesuatu @ ada @ keberadaan... ('keseolahan ada' namun 'tiada' kerana setiap keujudan cuma besifat sementara @ khayalan @ maya materi (dualisma)
labisa (لبس) kekaburan @ keracauan @ hijab @ kesamaran @ kurang faham @ kekalutlan dalam mengerti @ keteledoran fikir
khitob (خطاب) cerita @ lakatkan @ berita @ sifatkan
Nafhun (نفخ) @ tiupan ruh @ menjana pergerakan
thoir (طائر) @ unggas terbang @ burung @ yang bisa terbang

**nota** Pemburu haqiqat tidak membiarkan fikirannya ditakluki larangan2 @ hijab2 @ kekaburan2. Dia sentiasa mencari jalan @ kaedah2 menembusi hijab2 untuk mara terus kembali kepada 'keesaan semata'

"tiap2" adalah sifat2 dualisma tuhan. "TIAP" adalah sifat fungsi ketuhanan

(1)l

_________________
KeAKUANKU SENTIASA ESA.
avatar
Merpati Putih
Admin

Jumlah posting : 2450
Registration date : 2008-08-08

View user profile

Back to top Go down

Re: SYARAH KITAB DARUL NAFIS: Karangan As Syeh Muhammad Nafis Ibn Idris Al Banjari.

Post  Merpati Putih on Wed May 18, 2011 2:32 pm

(shahadan) maqam inilah yang mula2 ia anugerah akan allah ta’ala kepada orang yang salik atau kepada orang yang lainnya iaitu seperti orangyang majzub umpamanya dan erti majzub itu orangyang diambil allah ta’ala dengan terkejut serta dirinya tahu akan mengenal zatnya dan sifatnya dan asma’nya dan af’alnya daripada tiada mengerjakan ‘ibadat dan tiada talqin daripada guru dan tiada ijazah masyaih (shahadan) bahawasanya maqam inilah natijahtus suluk dan samarahnya ertinya jadi daripada orangyang salik dan buahnya (dan) erti salik iaitu orangyang bersunggoh2 ia ijtihadnya berbuat ‘ibadat kepada allah ta’ala dengan riadhoh ijazah akan dia olih syehnya kepadanya dengan tiada cedera ia pada mengerjakan akan dia dan tiada menyalahi ia akan barang disuruhkan akan dia olih gurunya daripada segala ‘ibadat dan lainnya (dan) erti arif itu iaitu orangyang mengenal allah ta’ala dan mengenal hamba lagi dapat ia membezakan antara kholiq dan makhluk dan musyahadah segala yang tersebut itu

ijazah (إجازه) @ izin @ baiat @ menurunkan
ijtihad (إجتهاد) @ bersunggoh2 tampa erti penat lelah
kholiq (خالق) @ pencipta
majzub (مجذوب) @ medapat ilham2 tanpa tunjuk ajar dari sesiapapun
masyaih (مشائخ)@ guru yang mengajar dan pemberi pertunjuk
natijahtus suluk (نتيجة السولوك) @ tujuan @ hasil pengembaraan rohaniyah
riadhoh (رياضة) @ sentiasa melakukan
samarah (ثمره) @ buah ato hasilnya
talqin (تلقين) @ tunjuk ajar atau arahan

(1)m


_________________
KeAKUANKU SENTIASA ESA.
avatar
Merpati Putih
Admin

Jumlah posting : 2450
Registration date : 2008-08-08

View user profile

Back to top Go down

Re: SYARAH KITAB DARUL NAFIS: Karangan As Syeh Muhammad Nafis Ibn Idris Al Banjari.

Post  Merpati Putih on Wed May 18, 2011 8:05 pm

(dan maqam inilah) maqam yang pertama daripada maqam ‘arifin yang meyampaikan ia kepada maqam yang diatasnya iaitu maqam tauhidul asma’ iaitu maqam yang kedua daripada segala maqam ‘ariffin
------------------------------------------------------------------------------------------------
الفصل الثانى فى بيان توحيد الاسماء

Bermula fasal yang kedua pada menyatakan tauhidul asma’ ertinya mengesakan allah ta’ala pada segala nama yang iaitu mengesakan yang dinamakan (shahadan) bermula kifiyat mengesakan allah ta’ala pada segala asma’nya itu iaitu seperti bahawa engkau pandang dengan mata kepalamu dan engkau syuhud dengan matahatimu bahawasanya segala asma’ itu kembali kepada ia kepada esa allah ta’ala ya’ni segala yang bernama didalam alam ini sekeliannya menzhohir asma’ iaitu menuntut ia akan ujud musamma maka tiada yang maujud itu pada haqiqat hanya allah ta’ala sendirian jua dan ujud segala alam ini hanya khayal dan waham jua dengan dinisbahkan kepada allah ta’ala maka sebab itulah kembali segala asma’ itu kepada yang maujud iaitu allah subhanahu wata’ala dan ujud allah itu qhoim ia pada segala asma’ dan zhohir ia dengan dia itu satu jua ya’ni bahawasanya segala asyia’ itu kezhohiran dan kenyataan bagi zat yang satu jua dan yang zhohir dengan segala asyia’ itu satu jua daripada tiada itihad dan hullul maha tinggi allah ta’ala daripada yang demikian itu akan sebagai tinggi yang amat besar sebab pun dibuat mithal olih setengah daripada segala arif billah itu kerana menghampir kepada faham jua (ada pun) allah subhanahu wata’ala itu maha suci dan maha tinggi seperti yang dimithalkan itu iaitu seperti kaca yang bertulis setengah merah dan setengahnya kuning dan setengahnya hijau maka dihantarkan akan dia diantara bumi dan cahaya benderang matahari maka betapa engkau lihat kepada benderang cahaya matahari itu tertulis ia pada bumi itu dengan warna nama tiap2 sifat yang ada ia didalam kaca itu padahal benderang cahaya matahari itu tiada berpindah ia ia kepadanya dan tiada bercerai ia daripada zat matahari itu serta yang demikian itu zhohir ia dengan segala sifat sekeliannya itu padahal matahari itu satu jua (maka) bicarakan olihmu akan mithal ini dengan bicara yang sempurna mudah2an mengasihani allah ta’ala akan dikau pada barangyang engkau dapat akandia muafakat ia bagi barangyang kami mithalkan akan dia itu.(setelah itu) hai segala saudaraku yang arif jikalau sudah hasil bagimu maqam ini kemudian maka tajjali hak ta’ala atasmu menselak2 daripada dinding menzhohirnya dengan dua isim yang menunjukan keduanya itu akan dikau atas binasa segala menzhohirnya itu didalam diri ahadiyah allah ta’alaasma' (اسماء) @ nama2
hullul (حلول) @ melingkupi @ mengandungi berlawanan kepada meliputi @ sebatian
itihad (إتحاد) @ didalam
kifiyat (كيفية) @ cara @ kaedah @ jalan2
musamma (مسمى) @ yang dinamai

(2)a

_________________
KeAKUANKU SENTIASA ESA.
avatar
Merpati Putih
Admin

Jumlah posting : 2450
Registration date : 2008-08-08

View user profile

Back to top Go down

Re: SYARAH KITAB DARUL NAFIS: Karangan As Syeh Muhammad Nafis Ibn Idris Al Banjari.

Post  Merpati Putih on Thu May 19, 2011 10:51 am

(kata) syech al alim al’alammatus sarul alma’rifah maulana assyech abdullah ibn hijazis syarkhowy almasry rohimallah dalam syarah wirdus sahar apabila tajalli allah ta’ala dengan asma’nya zhohir atas hambanya nescaya melihat ia akan segala akuan ini sekeliannya diri haq ta’ala ertinya daripada sekira2 zhohir akuan itu dengan dia dan berdiri akuan itu dengan qhoyumnya dan kekalannya dan bahawasanya tiada bagi akuan itu ujud sendirian dan lagi tiada kuasa ia membezakan antara sesuatu daripada segala akuan ini ertinya daripada sekira2 bahawasanya [color=blue]akuan itu sekeliannya makhluk allah ta’ala ya’ni mazharnya dan tempatnya bersandar kepadanya dan lagi memandang ia akan allah ta’ala itu haqiqat bagi segala akuan itu seperti firman yang maha tinggi فَأَيْنَمَا تُوَلُّواْ فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ ertinya barangdimana ada kamu maka adalah disana ujud allah (ya'ni) barang kemana engkau hadapkan akan muka kamu atau hati kamu atau rohmu atau akalmu adalah disana ujud allah (shahadan) ketika itulah keluar satah daripada lidah hamba itu ya'ni mengeluarkan perkataan yang tiada diredhoi olih syara' maka iaitu bahaya musyahadah inilah kerana terdinding ia daripada memandang akuan ini dengan sebab memandang ujud allah yang mutlaq

mazhar مظهر @ penzhohiran @ penyataan maya @ keseolahan ada/ ujud
qhoyum قيوم @ berdiri @ sifat kedirian awal
satah سطح @ latah @ membebel dengan tuturkata yng tidak mampu difahami orang kebanyakan


(2)b

_________________
KeAKUANKU SENTIASA ESA.
avatar
Merpati Putih
Admin

Jumlah posting : 2450
Registration date : 2008-08-08

View user profile

Back to top Go down

Re: SYARAH KITAB DARUL NAFIS: Karangan As Syeh Muhammad Nafis Ibn Idris Al Banjari.

Post  Merpati Putih on Fri May 20, 2011 11:16 am

(seperti kata syech) abdul karim aljalili qadassallahu sirrahu bermula terdinding hamba daripada memandang makhluk dengan sebab memandang ia akan hak ta’ala maka iaitu menjadikan hamba itu mengata tiada yang maujud didalam ujud ini melainkan ujud allah ta’ala bermula yang demikian itu kerana adalah maboknya dan ghoibnya seperti barangyang jatuh bagi halaj maka perkataan orangyang mabok itu tiada bolih dipegang intiha’ maka sebab itulah (kata) sultan auliya’ maulana alsyech abdul qadir jailani qadassallahu sirrahu jikalau halaj itu ada masa aku nescaya akan aku ambil ia dengan tanganku ya’ni aku tegahkan akan orangyang hendak membunuh dia intiha’ (bermula yang pertama) daripada dua isim seperti isimnya (jami’) ertinya yang menghimpunkan iaitu menghimpunkan bagi sekelian mazhar ini iaitu syuhudul kasrah fil wahdah ya’ni pandang banyak yang banyak pada yang satu muradnya sekelian alam ini daripada zat allah ta’ala satu jua tiada daripada yang lainnya (dan yang kedua) daripada dua isim itu seperti isimnya (mani’) ertinya menegahkan dengan zatnya itu bagi segala mazharnya iaitu zhohir ia daripada yang lainnya bermula muradnya itu daripada zat allah ta’ala jua terbitnya sekelian alam ini (maka)adalah hasilnya adalah dalallah dua isim itu terhimpun sekelian alam ini kepada allah ta’ala dan tertegah daripada lainnya ya’ni e]]permulaan daripada allah ta’ala jua dan kesudahannya pun kembali kepada allah ta’ala jua[/b] (seperti) firman allah ta’ala (ولله الأمر وإليه ترجعون) ertinya dan bagi allah ta’ala jua permulaan segala perkerjaan dan kepadanya kembali mereka itu

dalallah (دلاله) @ dalil @ bukti @ pertunjuk @ penyataan
jami’ (جامع) @ yang menghimpun @ yang mengumpul
alkasrah (الكثرة) @ banyak @ berbilang2 @ beragam2
mani' (مانع @ menegah @ melarang @ menghalang @ mendindingi
maujud (موجود) @ yang seolah2 ada @ seakan gambaran bersifat dualisma
murad (مرد) @ dikehendaki @ bererti @ kesimpulan
syuhud (شهود) @ penyaksian @ pandang tembus @ melihat dengan daya ketajaman akal
alwahdah (الوحده) @ ujud keesaan @ satu ujud


(2)c


_________________
KeAKUANKU SENTIASA ESA.
avatar
Merpati Putih
Admin

Jumlah posting : 2450
Registration date : 2008-08-08

View user profile

Back to top Go down

Re: SYARAH KITAB DARUL NAFIS: Karangan As Syeh Muhammad Nafis Ibn Idris Al Banjari.

Post  Merpati Putih on Sat May 21, 2011 11:08 am

(setelah itu) maka apabila engkau pandang bahawasanya yang murah itu daripada allah ta’ala jua dan yang zhohir pada hamba itu mazhar isimnya yang bernama karim jua dan demikian lagi apabila engkau lihat akan seseorang sabar ia daripada kesakitannya maka engkau syuhud dan engkau pandang bahawasanya yang sabar itu daripada allah ta’ala jua dan yang ada pada hamba itu mazhar isimnya yang bernama sawwirun kerana karim dan sawwirun itu keduanya isim allah ta’ala dan seperti demikian itulah tiap2 orangyang bernama dengan barang nama ada ia maka adalah sekelian itu engkau syuhud dan engkau pandang mazhar asma’ allah ta’ala jua (shahadan) kata setengah daripada ‘arif billah tiada bagi allah ta’ala itu sifat yang berdiri kepadanya dan yang bertambah ia atasnya seperti segala sifat ma’ani hanyasanya yang ada baginya itu asma’ jua mengambil dalil mereka itu dengan dua dalil (suatu daripadanya) naqli iaitu quran dan hadith kerana tiada datang dalam quran dan hadith mengatakan bahawasanya allah ta’ala itu bersifat dan hanyasanya yang datang didalam quran dan hadith itu asma’ jua (seperti) firman allah ta’ala ( ولله الأسماء حسنى فاعوه بها) ertinya dan bagi allah ta’ala itu berberapa nama yang baik maka minta doalah kamu kepadanya dengannya (maka) menentukan allah ta’ala akan dirinya dengan nama jua tiada bersifat (dan lagi) sabda nabi saw (وإنما تدعون من هو سميع بصير متكلم وهو معكم أينما كنتم) ertinya dan hanyasanya yng kamu seru itu tuhan yng mendengar lagi amat melihat lagi yang berkata2 padahal serta kamu barang dimana kamu (dan keduanya daripadanya) ‘aqali iaitu pada akal bahawasanya allah ta’ala itu jikalau ada ia bersifat nescaya adalah ia majhul kerana tiada yang disifatkan itu melainkan yang majhul (bermula allah ta’ala) itu terlebih ma’rifah daripada segala ma’rifah tiada berkehendak ia kepada sifat yang mengenal dia iaitu maha suci allah ta’ala itu daripada bersifat dengan sebab ma’ani yang demikian itu (dan lagi pula) betapa disifatkan allah ta’ala itu padahal ia menyucikan ia menyucikan dirinya daripada bersifat itu dengan nas quran dan hadith yang tersebut itu (shahadan) maqam inilah ya’ni maqam tauhidul asma’ maqm yang kedua daripada segala maqam ‘ariffin yang dianugerahkan allah ta’ala kepada orang yang salik atau kepada lainnya seperti majzub umpamanya dan maqam inilah natijah ertinya faedah dan samarah maqam pertama yang pertama itu maqam orangyang sentiasa memandang wahdatul af’al dan ialah yang menyampaikan akan dikau kepada maqam yang diatas iaitu tauhidus sifat iaitu maqam yang ketiga daripada segala maqam ‘ariffin

karim (كريم) @ permurah
majhul (مجهول) @ yang dibodohkan @ diperbudak2kan @ tidak layak di didarjatkan
mazhar (مظهر) @ tempat kezhohiranran @ wadah kenyataan @ wajah ujud
naqli (نقلي) @ ambil @ kutip @ istinbat
sawwirun (صور) @ melakar @ menggambar @ membentuk @ menyerupa @ melembaga @ memberi susuk... dari khayal dan waham kepada seolah realiti**nota**

فَسُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
Maka Maha Suci Allah yang mempunyai 'Arsy daripada apa yang mereka sifatkan.

سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ
Maha Suci Allah dari apa yang mereka sifatkan itu,

نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ
Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan.

سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
Maha Suci Tuhan Yang empunya langit dan bumi, Tuhan Yang empunya 'Arsy, dari apa yang mereka sifatkan itu.


(2)d

_________________
KeAKUANKU SENTIASA ESA.
avatar
Merpati Putih
Admin

Jumlah posting : 2450
Registration date : 2008-08-08

View user profile

Back to top Go down

Re: SYARAH KITAB DARUL NAFIS: Karangan As Syeh Muhammad Nafis Ibn Idris Al Banjari.

Post  Merpati Putih on Sat May 21, 2011 5:02 pm

(الفصل الثالث فى بيان توهحيد الصفات)
(bermula fasal) yang ketiga pada menyatakan tauhidus sifat (ya’ni) mengesakan allah ta’ala pada segala sifat berdiri ia pada zat allah itu iaitu ‘ibarat daripada fana’ segala sifat makhluk sama ada sifat dirinya atau lainnya sekeliannya fana’ ia didalam sifat allah (bermula kifiyat) memandang dan musyahadahkan yang demikian itu iaitu seperti bahawa engkau pandang dan engkau musyahadahkan dengan matahatimu dan dengan ‘itiqadmu bahawasanya segala sifat yang berdiri ia kepada zatnya itu iaitu seperti qudrat dan irodat dan ilmu dan hayat dan sami’ dan basar dan kalam sekeliannya itu sifat allah ta’ala kerana tiada tiada ada zat yang bersifat dengan segala sifat yang tersebut itu pada haqiqatnya melainkan allah zat allah ta’ala jua dan dibangsakan segala sifat ini kepada makhluk atas jalan majazi jua tiada pada haqiqatnya dan hanyasanya segala sifat yang tersebut itu ada ia berdiri pada segala makhluk itu iaitu mazharnya sifat allah ta’la jua (maka apabila) tahqiqlah memandangmu dengan yang demikian itu nescaya fana’lah segala sifat makhluk itu didalam sifat allah ta’ala ya’ni tiada mendengar ia melainkan dengan pendengaran allah dan tiada melihat ia melainkan dengan penglihat allah ta’ala dan tiada tahu ia melainkan dengan tahu allah ta’ala dan tiada hidup ia melainkan dengan hayat allah ta’ala dan tiada berkata2 ia melainkan dengan kalam allah ta’ala jua hingga yang lain daripada segala sifatnya sekeliannya itu dengan sifat allah ta’ala jua

fana' فماء @ binasa @ lenyap @ lupus @ tiada kelihatan kerana telah menjadi sebatian kedirian
majazi مجاز @ seakan2 @ seolah2 @ metaforik
tahqiq تحقيق @ menetap dengan keyaqinan serta menyaksikan

(2)e

_________________
KeAKUANKU SENTIASA ESA.
avatar
Merpati Putih
Admin

Jumlah posting : 2450
Registration date : 2008-08-08

View user profile

Back to top Go down

Re: SYARAH KITAB DARUL NAFIS: Karangan As Syeh Muhammad Nafis Ibn Idris Al Banjari.

Post  Merpati Putih on Tue May 24, 2011 11:05 am

(bermula) dalil yang menunjukan atas bahawasanya tiada bagi hamba itu mempunyai sekelian sifat ini dan yang ada bagi hamba itu mazhar sifat allah ta’ala jua iaitu firman allah ta’ala didalam hadis qudsi (ما تقرب إلىّ المتقربون بمثل أداء ما إفترضت عليهم ولايزال الغبد يتقرب إلىّ بالنّوافل حتى أحبّه فإذا أحببته كنت سمعه الذى بسمع به وبصره الذى يبصر به ولسنه الذى ينطق به ويده التى يبطش بها ورجله التى يمشى بها وقلبه الذى يضمر به) ertinya tiada menghampirkan olih segala orangyang menghampirkan dirinya kepadaku itu dengan seumpama mengerjakan barangyang aku fardhukan atas mereka itu dan sentiasa hamba aku menghampirkan diarinya kepada aku itu dengan mengerjakan segala ‘ibadat yang sunat hingga aku kasih akan dia maka apabila aku kasih akan dia nescaya adalah aku pendengaranya yang mendengar ia dengan dia dan penglihatanya yang melihat ia dengan dia dan lidahnya berkata2 ia dengan dia dan yang memegang ia dengan dia dan kakinya yang berjalan ia dengan dia dan hatinya yang bercinta ia dengan ia


**nota** Hadis Ketigapuluh Lapan
Dari Abu Hurairah r.a bahawa Rasulullah SAW telah bersabda : " Sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman : Barangsiapa yang memusuhi waliKu ( orang yang setia padaku ), maka sesungguhnya aku mengisytiharkan perang terhadapnya. Dan tiada seorang hambaku yang bertaqarrub ( beramal ) kepadaKu dengan sesuatu yang lebih Ku cintai hanya dari ia menunaikan semua yang ku fardhukan ke atas dirinya. Dan hendaklah hambaKu sentiasa bertaqarrub dirinya kepadaKu dengan nawafil ( ibadat sunat ) sehingga Aku mencintainya. Maka apabila Aku telah mencintainya, nescaya adalah Aku sebagai pendengarannya yang ia mendengar dengannya, dan sebagai penglihattannya yang ia melihat dengannya, dan sebagai tangannya yang ia bertindak dengannya, dan sebagai kakinya yang ia berjalan dengannya. Dan sekiranya ia meminta kepadaKu nescaya Aku berikan kepadanya, dan sekiranya ia memohon perlindungan kepadaKu nescaya Aku lindungi ia

(2)f

_________________
KeAKUANKU SENTIASA ESA.
avatar
Merpati Putih
Admin

Jumlah posting : 2450
Registration date : 2008-08-08

View user profile

Back to top Go down

Re: SYARAH KITAB DARUL NAFIS: Karangan As Syeh Muhammad Nafis Ibn Idris Al Banjari.

Post  Merpati Putih on Thu May 26, 2011 12:51 pm

(shahadan) bermula kifiyat tajjali sifat itu bahawa engkau pandang akan haq allah ta’ala itu bahawasanya hamba mendengar itu dengan allah maka fana’lah daripada segala keadaan mendengar ia dengan dirinya kemudian maka apabila tetaplah tajalli sifat yang satu itu daripada hatimu maka engkau pandang pula akan sifat yang lainnya hingga habis segala sifat itu dengan tadrij ertinya satu kemudian maka satu seperti bashar dan kalam dan ilmu dan irodat dan ‘atho’ dan mani’ maka tiada dipandangnya dirinya yang bersifat dengan yang demikian itu hanya menerima daripada sifat allah ta’ala jua kemudaian daripada sudah hapus segala sifat yang lainnya itu maka tajalli pula atasmu maka engkau pandanglah akan dia bahawasanya ia jua yang bersifat haiyun maka fana’lah hayat itu daripada dirimu maka nyatalah bahawasanya tiada yang hidup hanya allah ta’ala jua maka apabila hasillah bagimu maqam fana’ ini pada ketika itu maka jadilah engkau baqa’ bi sifat illah maka berolih kemenanganlah engkau pada ketika itu dengan mengenal maka kenallah akan dia dengan pengenalan yang layak dengan sempurnanya dan jadilah engkau pada ketika itu fana’ fi sifat illah dan baqa’ bi sifat illah dan memberi tahu allah ta’ala akan dikau pada ketika itu akan segala rahsia sifatnya yang mulia itu.


‘atho’ (عطاء) @ memberi @ menganugerah ( khayalan, fantasia, waham, maya, sangkaan, dualisma keberadaan)
Bashar (بصر) @ penglihatan @ penyaksian @ pemerhatian @ pemusatan kearah imej2 avatar
baqa’ bi sifat illah (بقاء) @ sebatian @ kekal
Fana’ (فناء) @ binasa @ lupus @ kelenyapan @ tanpa keberangkalian ujud
baqa’ bi sifat illah (بقاء بصفات الله) @ sebatian @ kekal dengan sifat ketuhanan
haiyun (حىّ) @ hidup @ berfungsi
Ilmu (علم) @ pengetahuan @ berkeadaan mengenal sesuatu
Irodat (إرادة) @ berkehendak @ membutuhi
Kalam (كلم) @ berkata @ berbahasa dan berbunyi dengan isyarah menggerakan bibir
Mani’ (مانع) @ melarang @ menghalang dari memberi
Tajalli (تجلّى) @ menyatakan keberadaan keatas sesuatu susuk @ tubuh
Tajrij (تدريج) @ satu demi satu(2)g

_________________
KeAKUANKU SENTIASA ESA.
avatar
Merpati Putih
Admin

Jumlah posting : 2450
Registration date : 2008-08-08

View user profile

Back to top Go down

Re: SYARAH KITAB DARUL NAFIS: Karangan As Syeh Muhammad Nafis Ibn Idris Al Banjari.

Post  Merpati Putih on Sun May 29, 2011 11:09 pm

(shahadan) pada maqam albaqa’ ya’ni maqam tauhid alsifat inilah kesudahan yang diharap dan yang dimaksudnya dan yang dicita dan yang dituntut dan pada maqam tauhid as sifat inilah kesudahannya sampai dari kebanyakan dari segala anbia’ dan aulia’ dan tiada yang melampaui akan maqam ini melainkan nabi kita Muhammad saw jua dan barang yang ada anbia’ dan aulia’ yang dibawah qidamnya (shahadan) faedah tajalli itu memandang ia akan sifat dengan tadrij ertinya satu kemudian maka satu kerana setengah daripada tajalli sifat itu terlebih keras daripada setengah yang lainnya dan lagi pula supaya tamkin dan tetap ia dengan yang satu itu dan manakala tamkin dan tetap dengan yang satu itu nescaya hasillah daripadanya dan kuat bertambah2 supaya dapat ia menanggung akan tajalli dzat kerana tiada kuasa seseorang menanggong akan tajalli dzat itu sebelum lagi tamkin dan tetap pada tajalli segala sifat itu didalam hati maka apabila sampailah seseorang itu kepada maqam ini nescaya jadilah ia kholifah allah ta’ala didalam bumi ini dan menjadikan allah akan dia itu ganti pada meluluskan segala hukumnya pada segala hambanya seperti nabi adam as menjadi kholifah pada segala alam ini seperti firman allah ta’ala yang tersebut didalam alquran (وإذا قال ربّك للملإئكة إنّى جاعل فى الأرض خليفة) ertinya tatkala berfirman tuhanmu bagi segala malaikat bahawasanya aku hendak menjadikan didalam bumi itu akan seorang kholifah (ya’ni) yang menganti akan daku pada meluluskan pada hukumku didalam bumi maka tiada menjadikan ia akan kholifahnya melainkan bahawa mengajari akan dia akan segala asma’ sekeliannya seperti firman allah ta’ala (وعلم آدم الأسماء كلّها) ertinya dan telah mengajari allah ta’ala akan nabi allah adam akan segala asma’ sekeliannya dan lagi menunjuki ia pada ketika itu akan barang yang sesat dan lagi mengetahui akan segala perkara sekeliannya samaada nyata atau tersembunyi dengan pengajaran daripada allah ta’ala kerana jadi kholifahnya seperti kata setengah ‘ariffin billah (من عرف الله لا يخفى عليه شىء) ertinya barang siapa mengenal ia akan allah ta’ala dengan sebenar2 pengenal nescaya tiada terlindung atasnya sesuatu jua pun dan lagi menganugerahi allah ta’ala akan dia itu akan ilmu laduni iaitu ilmu yang diilhamkan allah ta’ala kepada hati hambanya dengan tiada wasitah mengambil talqin daripada masyaih iaitu ilmu yang tetap yang tiada bolih hilang dan lupa maka orang yang mempunyai ilmu itu dinamakan ‘alim yang sebenarnya seperti kata abu yazid albustami qadassallahu sirrahu dan lainnya bukannya orang yang ‘alim itu orang yang mehafazkan ilmunya daripada kitab apabila lupa ia akan barang yang dihafazkan itu maka jadilah ia jahil dan hanyasanya orang yang ‘alim sebenarnya itu iaitu orang yang mengambil ia akan dari tuhannya pada barang waktu yang dikehendakinya dengan tiada sebab hafaz dan daris maka orang itulah yang dinamakan al‘alimu ar rabbani dan orang itulah yang diisyaratkan didalam firman allah ta’ala (علّمنا من لدنا علما) ertinya dan kami ajar akan dia akan ilmu daripada kami (ya’ni) dengan tiada wasitah dengan berlajar dan setengah ilmu itu dengan wasitah berlajar kepada makhluk kepada yang demikian itu tiada dinamakan dia ilmu laduni tetapi ilmu laduni itu yang terbuka pada sirr hati daripada tiada sebab yang menghasilkan akan dia pada khorij kata abu yazid albustami qadassallahu sirrahu bagi segala ulama’ zhohir pada khasnya (أخذتم علمكم ميتا من ميت وأخذنا علمنا من الحىّ الذى لا يموت) ertinya kamu ambil akan ilmu kamu hai ulama’ az zhohir hal keadaannya mayat daripada mayat dan kami ambil akan ilmu kami itu daripada tuhan yang hidup yang tiada mati intiha’ demikianlah hasil yang disebutkan olih imam alghazali didalam ihya ulumuddin


al‘alimu ar rabbani (العلم الربّانىّ) memhami @ mengerti @ berilmu ketuhanan
anbia’ (أنبياء) nabi2 @ pemberita2 @ tukang2 cerita @ ahli2 iluminati @ para filosof2 agama
aulia’ (أولياء) wali2 @ kekasih2 tuhan @ yang bersandar setiap urusan kepada tuhan
kholifah (خليفة) bayangan @ wakil @ pengganti @ dibelakang
khorij (خارج) luar @ tidak dari dalam
laduni (لدنى) ilmu ilham @ wahyu tanpa menuntut dari mana pihak
masyaih (مشائح) guru2 kerohanian
qidam (قدم) telapak kaki @ dibawah hiraki
tamkin (تمكين) keadaan
talqin (تلقين) ajaran @ pimpinan @tunjuk ajar
wasitah (واسطة) perantaraan @ orang tengah

(2)h

_________________
KeAKUANKU SENTIASA ESA.
avatar
Merpati Putih
Admin

Jumlah posting : 2450
Registration date : 2008-08-08

View user profile

Back to top Go down

Re: SYARAH KITAB DARUL NAFIS: Karangan As Syeh Muhammad Nafis Ibn Idris Al Banjari.

Post  Merpati Putih on Mon May 30, 2011 10:04 pm

(adapun) pada maqam ini melihatlah ia segala perkara sekeliannya samaada ia zhohir atau bathin dan terbuka baginya segala haqiqat sesuatu dengan cahaya yang nyata yang menganugerah ia allah ta’ala akan dia tiada terlindung atasnya seberat zarah juapun daripada segala alam ini dengan barang yang muafakat dengan hal mereka itu dan anugerahnya itu iaitu tiada dapat seorang juapun menegahkan dia seperti yang tersebut didalam alquran firmannya (كلا نمدّ هؤلاء من عطاء ربّك وما كان عطاء ربّك محظورم) ertinya sekeliannya kami anugerah ia akan merekaitu dan merekaitu daripada pemberian tuhanmu itu tiada tertegah dan lagi pula pada maqam ini mendengar ia akan segala seru samaada dengan lidah yang zhohir atau dengan lidah yang bathin iaitu ‘ibarat daripada hathir hati samaada ia pada tempat yang jauh atau hampir jua jikalau balik jibal khof sekalipun yang seru itu nescaya didengarnya jua kerana padanya itu hampir jua sekelian alam ini (dan warid daripada) hadith bahawasanya sekelian alam ini pada aulia’ allah ta’ala itu seperti qidam jua dengan semata2 anugerah allah ta’ala dan rahmatnya maka bersungguh2lah engkau hai saudaraku menuntut yang demikian itu supaya engkau dapat akan dia (dan) bersungguh2 lah engkau pada memintak doa kepda allah subhanahu wata’ala kerana allah subhanahu wata’ala itu memperkenan pinta orang yang meminta seperti firman allah ta’ala (أدعوني أستجب لكم) ertinya minta olihmu kepada aku nescaya aku perkenankan bagimu

hathir (حطر) bisikan @ goyangan @ detak- detik
jabal khof (جبل قاف) bukit khaf
warid (ورد) kehendak @ ya'ni @ dimaksudkan @ tujuan


(2)i

_________________
KeAKUANKU SENTIASA ESA.
avatar
Merpati Putih
Admin

Jumlah posting : 2450
Registration date : 2008-08-08

View user profile

Back to top Go down

Re: SYARAH KITAB DARUL NAFIS: Karangan As Syeh Muhammad Nafis Ibn Idris Al Banjari.

Post  Merpati Putih on Tue May 31, 2011 2:14 pm

(shahadan) bersalahan ulama' pada segala sifat itu adakah ia diri zat atau lain daripadanya (kata) ulama' usulluddin ya'ni ahlus sunnah wal jumaah rodhiallahu anhu bahawasanya segala sifat ini sekeliannya qodim seperti zatnya jua dan qodimnya pun dengan qodim zat jua dan ujudnya pun dengan ujud zat jua ya'ni tiada bolih tanggal daripadanya tetapi adalah ia ma'ani yang berdiri kepada zat tiada lain daripada zat lagi bertambah atasnya maka pula ini adalah allah ta’ala qodirun biqudrotih muridun bi irodatihi dan alimun biilmihi haiyun bihayatihi samiun bisam’ihi dan basirun bibasrihi dan mutakallimun bikallamihi (dan) kata ulama’ ahlu attassawuf ya’ni ‘ariffin billah qadassallahu asrarrahum bahawasanya segala sifat itu diri mausufya’ni diri zat maka atas qaul ini adalah allah ta’ala qodirun bizatihi dan muridun bizatihi dan alimun bizatihi dan samiun bizatihi dan basirun bizatihi dan mutakallimun bizatihi tiada lainnya (dan kata) syechuna al’arif billah maulana as syech siddiq ibni umar khan talmiz almarhum alqutub ar rabbani maulana as syech Muhammad bin abdul karim as saman almadani rodiallahu anhuma (bermula qaul) yang mengatakan bahawasanya sifat itu diri mausuf tiada lain daripadanya maka iaitu atas jalan kasyaf dan musyahadah kerana qaul ini sabit pada mereka itu ya’ni ahlu attassawuf pada jalan kasyaf dan musyahadah kerana merekaitu sentiasa musyahadahkan allah maka dibukakan olih allah ta’ala akan merekaitu dinding sifatnya maka tiada dilihatnya dan didapatnya olih merekaitu akan sifat itu berdiri kepada ma’ni yang qoimun ia kepada zat dan hanya yang dilihat dan yang didapat olih merekaitu sifat itu berdiri kepada zat jua dan lagi pula mengambil dalil merekaitu dengan akal jikalau bahawasanya sifat itu lain daripada mausuf nescaya adalah allah ta’ala itu majhul yang berkehendak kepada sifat yang mengenalkan dia maha suci allah ta’ala daripada yang demikian itu tetapi adalah ia terlebih ma’rifah daripada segala yang ma’rifah (bermula) qaul yang mengatakan bahawasanya sifat itu lain daripada zat dan lagi bertambah ia atasnya maka iaitu atas jalan ajal dan ‘itiqad iaitu terupa ia pada pihak akal kerana ia isim mushtaq maka tiap2 isim mushtaq itu tiada dapat tiada baginya daripada mushtaq minhu iaitu seperti qodirun umpamanya maka iaitu isim mushtaq ertinya yang diterbitkan maka tiada dapat tiada baginya itu mushtaq minhu yang diterbitkan daripadanya iaitu qudrah ya’ni bahawasanya qodirun itu isim fa’il yang diterbitkan ia daripada masdar iaitu qudrah maka qudrah itu iaitu sifat lain daripada zat tetapi tiada baginya ujud sendiriannya hanya ujudnya itu dengan tiada tanggal ia daripadanya dan qodimnya pun dengan qodim zatnya jua (dan lagi) qaul terupa yang demikian itu pada ‘itiqad kita sebelum lagi sampai kepada maqam mukafahah ya’ni berhadapan dan musyahadah ya’ni berpandangan (adapun) jikalau sudah sampai kepada maqam mukafahah dan musyahadah maka tiada dilihat disana sifat ini lain daripada saufun intiha’ dimithalkan seperti seorang orangyang dicari umpamanya dikhabarkan olih seseorang akan dia akan sifat hajarrul aswad itu seperti dikata orang baginya bermula hajarrul itu sangat hitam umpamanya maka ‘itiqadkan olih orangyang belum melihat ia akan hajarrul aswad itu seperti yang disifatkan olih orangyang pada akalnya tatkala sebelum ia melihat dia sebab ada berdiri hitam itu kepadanya hingga dikata ia yang hitam maka menjazamlah pada ‘itiqadnya dengan demikian itu kerana tiada dapat sekali2 dirupakan olih akal dikatakan yang hitam itu jikalau tiada berdiri hitam kepadanyalah maka dikata ia yang hitam maka tatkala sampailah ia kenegeri mekah umpamanya terpandanglah ia dengan dia dan dilihatlah akan haqiqatnya sebenarnya jua hajarrul aswad itu yang hitam seperti yang dikhabarkan olih orang itu jua maka hilanglah pada ketika itu ‘itiqadnya yang mengatakan hitam itu berdiri kepada hajarrul aswad kerana sudah musyahadah nyata ia dilihat pada ketika itu tiadalah dilihat yang hitam berdiri berdiri kepada kepada lainnya daripada hajarrul aswad tetapi yang hitam itulah zat hajarrul aswad tiada lainnya faifham wassalam (soal) jika ditanya orang apa perbezaaan mazhab ahlu attassawuf ini dengan mazhab mu’tazillah (jawab) bahawasanya mazhab mu’tazillah yang mengatakan bahawasanya sifat itu diri zat tiada lain daripadanya dan tiada bertambah atasnya itu iaitu ‘itiqadkannya dengan ittihad ertinya bersuatu iaitu seperti bahawa ada bagi zat itu ujud istiqlal dan ada bagi sifat itu ujud istiqlal maka dicampurkan keduanya itu menjadi satu seperti bercampur sakarnabat dengan air maha tinggi allah ta’ala daripada sangka mu’tazillah yang bidaah fasik itu dengan ketinggian yang amat besar (shahadan) bahawa maqam tauhidus sifat inilah maqam yang tetap dan rosih maka ratkala sudah habis segala tajalli sifat itu didalam hati maka dianugerahkan allah ta’ala akan dia pada ketika itu kuat yang dapat ia menanggong akan tajalli zat jika dikehendaki allah ta’ala maqam inilah yang menyampaikan orang yang arif itu kepada maqam yang diatasnya iaitu maqam tauhiduz zat inilah maqam yang keempat daripada segala maqam ariffin wassalam


faifham (فإفهم) maka fahamkanlah
'itiqad pegangan (إغتقاد) @ pendapat @ fahaman @ doktrin anutan
istiqlal (إستقلال) didatangkan @ dipindahkan
jazam (جزم) berpegang teguh @ menetap
kasyaf (كشف) berpandang tebus @ landas seakan melihat realiti
majhul (مجهول) yang di bodoh @ didungukan disifatkan sebagai tolol @ diperkecil2kan @ diperbudak2kan
masdar (مصدر) nama terbitan @ pronoun
mukafahah (مكافحه) mengawal serta membiasakan
mu'tazillah (معتزلة) kaum rationalis islam yang berpandulkan akaliyah dan tidak melibatkan diri dalam pertentangan politik antara ali ibn abu mutholib dan mu'awiyah bin abu sofyan
musyahadah (مشاهده) penyaksian seakan2 fokus, lantas.. hadap meghadapi
mushtaq (مشتق) isim atau kata nama yang dibina dari nama terbitan.. dengan berasakan tiga huruf asas namun memiliki ma'ani yang berbeza umpamanya: (قال و وإستقلال)
qodim (قدم) dari awalan tanpa awalan
qoimun (قائم) berdiri sendirian
sabit (ثبت) tetap @ keputusan @ tidak ada perubahan
sakarnabat (سكرنبات) gula ato manisan yang tersuling/ diperah dari tanam2an ato buah2an
rosih (راسخ) jelas @ berunsur fakta @ logika
sifat (صفة) oknum zat @ dualisma zat @ penyataan intipati
talmiz (تلميذ) murid @ pengikut @ perlajar @ penuntut bukan penkaji
tanggal @ bercerai @ berpisah @ tidak sebati @ didalam atau diluar @ tidak bersatu
zat (ذات) intipati @ materi awalan tanpa definasi


(2)j

_________________
KeAKUANKU SENTIASA ESA.
avatar
Merpati Putih
Admin

Jumlah posting : 2450
Registration date : 2008-08-08

View user profile

Back to top Go down

Re: SYARAH KITAB DARUL NAFIS: Karangan As Syeh Muhammad Nafis Ibn Idris Al Banjari.

Post  Merpati Putih on Thu Jun 02, 2011 1:04 pm

(الفصل الرابع فى بيان توحيد الذات)


bermula fasal yang keempat pada menyatakan tauhid azzat ertinya mengesakan allah ta’ala pada zat dan maqam inilah yang setinggi2 maqam tiada lagi diatasnya daripada maqam ini yang sampai pengetahuan segala makhluk kepadanya dan kepadanya kesudah-sudahan musyahadah dan pandang segala orangyang ‘arif dan kepadanyalah perhentian perjalanan merekaitu dan kepadanyalah diperolihi lazat yang terlintas pada hati manusia dan kepadanyalah sehingga2 dan sehabis2 sampai pengetahuan segala makhluk dan kepada maqam yang diatasnya daripada ini tiada siapa yang dapat pengetahuan akan dia hingga nabi mursal dan malaikat yang muqarrobin sekalipun tiada sampai kepadanya iaitu maqam kunnuhu zat allah ta’ala seperti firman allah ta’ala (ويحذركم الله نفسه) ya’ni dipertakuti allah ta’ala daripada sampai ma’rifatmu akan kunnuhu zatnya (dan lagi) sabda nabi saw (كلّكم فى ذات الله أحمق) ya’ni sekelian kamu mendapat akan kunnunhu zat allah ta’ala ahma’ ertinya tiada mendapat kepada kunnunhu zatnya sekali2 (kata) syech abdul wahab assyarani qadassalahu sirrahu didalam kitab aljuahir waddhurur daripada menterjemahkan kata syechnya ali khawas rodhiallahu anhu (bermula) pengetahuan akan hanya hak allah ta’ala itu tiada merasai dan mendapat akandia olih seorang juapun daripada segala makhluknya kerana bahawasanya allah ta’ala itu bukan ia ‘ain yang dihukumkan akandia olih akal dan bukan ia ‘ain yang dihukumkan akandia olih syuhud hati dan mata tetapi adalah ia dibalik yang demikian itu maka bukan ia ‘ain yang dikenal olih merekaitu akandia dan bukan ia ‘ain yang dijahilkan olih merekaitu akandia (dan barangsiapa) mengetahui ia akan yang demikian itu maka wajib atasnya bahawa menyembah ia akan zat yang suci lagi ghoib iaitulah ‘ain yang disyuhud dan iaitulah ‘ibadat yang sempurna ‘ibadat wallahu ‘alam ah (shahadan) tiada yang sampai kepada maqam tauhid azzat ini melainkan nabi kita Muhammad saw jua dan barangyang ada daripada segala anbia’ dan aulia’ yang dibawah qidamnya kerana tiada yang dijadikan allah ta’ala dengan zatnya itu hanya nabi kita Muhammad saw jua seperti yang tersebut didalam hadis jabir rhodiallahu anhu yang lagi akan datang pada khotimah (shahadan) bermula kifiyat yang mengesakan allah ta’ala pada zat itu iaitu dipandang dengan mata kepala dan dengan mata hati bahawasanya tiada yang maujud didalam ujud ini hanya allah ta’ala jua iaitu ‘ibarat daripada fana’ segala zat kita dan segala zat yang lainnya daripada zat kita daripada segala makhluk dibawah zat allah ta’ala sekira2 tiada yang maujud melainkan allah ta’ala jua sendirian dan adalah ujud segala yang lain daripada segala makhluk itu menempati tiada kerana ujud yang lain daripada allah ta’ala itu bukan maujud sendirian hanya ia maujud dengan allah ta’ala jua ertinya ujud yang lain daripada allah ta’ala itu qhoim ia dengan ujud allah ta’ala tiada qoim dengan sendirinya tetapi adalah ujud yang lain daripada allah ta’ala itu khayal ertinya menempati akan ma’dum pada tempat yang maujud dan waham ertinya sangka dan bathil jua dengan dinisbahkan kepada ujud allah ta’ala (kata) syechuna al’arif billah assyech siddiq bin umar khan rohimallah bermula segala ujud ghairrullah itu seperti ujud yang kita lihat akandia didalam mimpi jua tiada baginya haqiqat maka apabila jaga kita hilanglah ia seperti demikian itulah ujud ghairrullah apabila kita mati nescaya hilanglah ia maka baharulah pada ketika itu kita jaga dan kita lihat bahawasanya tiada baginya ujud yang sebenarnya (seperti) sabda nabi saw (الناس نيام فإذا ماتوا التبهوا) bermula segala manusia itu tidur maka apabila mati merekaitu baharulah jaga merekaitu (maka adapun) mati itu dua perkara pada istillah ahli attassawuf (pertamanya) mati khassi namanya iaitu iaitu ‘ibarat bercerai ruh daripada jasad ( keduanya) mati ma’nawi namanya iaitu yang diisyaratkan olih rasullullah saw dengan sabdanya ( موتوا قبل أن تموتوا ومن أراد أن ينظر إلى ميت يمشى على وجه الأرض فلينظرإلى أبى بكر ) ya’ni matikan olihmu akan diri kamu ssebelum lagi mati kamu dan barangsiapa menghendak melihat kepada mayat yang berjalan ia diatas bumi maka hendaklah lihat olihmu kepada abu bakar iaitu ‘ibarat daripada mati nafsu yang amarah dan ‘ibarat daripada pandang akan bahawasanya segala ghairrullah itu fana’ dan tiada pada haqiqatnya ‘intiha’

ahma' (أحمق) buta @ tidak mampu memahami @ sukar dicapai indera-rasa
'ain (عين) materi @ kehadhiran @ fenomena @ fatasia
ghairullah (غيرالله) bukan ketuhanan @ selain tuhan
kunnuhu (كنّه) keberadaannya @ keadaannya @ hal manifestasinya
ma'dum (معدوم) tidak ujud @ tidak dapat dikatakan ada kerana kepastian tiadanya @ tidak juga bolih dikatakan kosong kerana tidak pernah adanya
ma'nawi (معنوى) pengertian yang mendalam @ pengertian disebalik tabir
maujud (موجود) kelibat @ keberadaan @ dualisma zat

2k

_________________
KeAKUANKU SENTIASA ESA.
avatar
Merpati Putih
Admin

Jumlah posting : 2450
Registration date : 2008-08-08

View user profile

Back to top Go down

Re: SYARAH KITAB DARUL NAFIS: Karangan As Syeh Muhammad Nafis Ibn Idris Al Banjari.

Post  Merpati Putih on Fri Jun 03, 2011 9:20 am

(bermula) ujud allah ta’ala itu ujud yang sebenarnya dengan nisbah kepada tiap2 suatu yang lain (seperti) sabda nabi saw (ألا كلّ شيء ما خلا الله باطل) ertinya ketahui olihmu bermula tiap2 suatu yang lain daripada allah ta’ala itu iaitu bathil jua adanya (dan dalil) yang menunjukan atas demikian itu amat banyak seperti firmannya (كلّ نت عليها فان ويبقى وجه ربّك ذوالجلا والإكرام) tafsirnya bermula tiap2 barangyang ada daripada segala haiwan atau yang bersusun atas zat dan sifat sekelian itu binasa pada masa yang dahulu dan pada masa sekarang dan masa yang lagi akan datang dan kekal zat tuhanmu ya Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemulian (dan lagi) firman allah ta’ala (كلّ شيء هالك إلا وجهه) ya’ni bermula tiap2 sesuatu itu binasa ia pada masa yang telah lalu dan pada masa sekarang dan pasa masa yang lagi akan datang melainkan zat allah ta’ala jua yang tiada binasa (dan) sabda nabi saw (كان الله ولم يكن شيء معه) ertinya adalah allah ta’ala itu pada hal tiada ada sesuatu sertanya (dan) menambahi ulama (وهو الآن على ما هو عليه كان) ertinya dan iaitu adalah allah ta’ala pada sekarang ini atas barangyang ada ia atasnya telah berlalu (dan lagi) sabda nabi saw yang diriwayat akan dia olih tarmizi (والذى نفس محمد بيده لو أوتكم دليتم بحبل إلى الأرض اخبط على الله ثمّ قرا هو الأول والآخر الآية) erti demi tuhan yang ada diri Muhammad itu jadi dengan qudratnya jikalau kamu hulurkan akan tali daripada langit kebumi nescaya turun sampai ia atas ujud allah ta’ala kemudian daripada ayat maka membaca rasul saw (هو الآول والآخر) hingga akhir ayatnya (bermula) hasilnya segala ujud suatu itu dengan dinisbahkan kepada ujud allah ta’ala yang haqiqi itu khayal dan waham dan majaz jua kerana ujudnya antara dua ‘adam bermula ujud yang antara dua adam itu adam jua dan tiada ujud pada haqiqatnya itu dengan sendirinya tetapi adalah adanya itu dengan ujud allah ta’ala ya’ni qoim ia bijjudillahi ta’ala dan tiada ujud haqiqi itu hanya ujud allah jua (kata) ‘arif billah maulana assayed Abdullah ibnu ibrahim mir’ani rohimallahu didalam tuhfatul mursalat (bermula) segala mumkin yang maujud pada khorij itu pada sekira2 ujudnya iaitu ‘ain ujud alhaq subhanahu wata’ala dengan sekira2 zhohir mumkin itu lain daripada allah ta’ala dan sekira2 haqiqatnya ujud mumkin itu iaitu ‘ain ujud allah ta’ala dan mithalnya seperti buih dan ombak dan kendi yang jadi daripada air beku maka sekelian itu daripada sekira2 haqiqatnya ‘ain ujud air jua dan daripada sekira2 nafinya lain daripadanya intiha’

adam (آدم) tidak pernah ada @ tidak dapat dikatakan ada kerana tiadanya
majaz (مجاز) dibolihkan bersahaja
mumkin (ممكن) kemungkinanan sahaja adanya bukan sesuatu realiti @ fantasia @ imaginasi @ pemikiran cuma @ figments of the mind


(2)l

_________________
KeAKUANKU SENTIASA ESA.
avatar
Merpati Putih
Admin

Jumlah posting : 2450
Registration date : 2008-08-08

View user profile

Back to top Go down

Re: SYARAH KITAB DARUL NAFIS: Karangan As Syeh Muhammad Nafis Ibn Idris Al Banjari.

Post  Merpati Putih on Wed Jun 08, 2011 9:17 am

(kata) setengah ‘arif bermula alam ini naskhah alhaq ta’ala (dan) dan kata setengah ini cermin haq ta’ala (kata) assyech alakbar walkibriyat alahmar qadassallahu sirrahu didalam fusus dan apabila adalah haq allah ta’ala itu waqayah bagi hamba pada suatu wajah iaitu keadaan haq ta’ala itu zhohir ia didalam cermin hamba dan jadilah hamba itu bathin dan apabila adalah hamba itu waqayah bagi haq ta’ala pada suatu wajah iaitu keadaan hamba itu zhohir ia didalam cermin haq ta’ala maka jadilah haq ta’ala itu bathin (maka engkau katalah) hai salik pada sekelian yang maujud yang dizhohirkan ini barangyang engkau kehendaki dengan segala ‘itibar yang bersalah2an (jikalau) engkau kehendaki maka engkau kata iaitu makhluk yang zhohir ia didalam cermin haq ta’ala dengan ‘itibar keadaan hamba itu waqayah akan ujud haq ta’ala iaitu (شهود الكثرة فى الوحدة ) ertinya pandang yang banyak didalam yang satu (kata) syech sahami qadassallah sirrahu sebab didahulukan ‘itibar ini kerana terlebih sukar pada memfahamkan dia kepada segala akal orang awam (dan jika engkau) kehendaki maka engkau kata akandia itu haq ta’ala ertinya rupanya yang zhohir ia pada cermin makhluk dengan ‘itibar keadaan haq ta’ala itu waqayah akan hambanya iaitu (شهود الوحدة فى الكثرة) ertinya pandang yang satu dalam yang banyak (dan jika engkau) kehendaki maka engkau kata akandia itu haq allah ta’ala pun ia dan makhluk pun ia dengan ‘itibar zhohir tiap2 satu daripada keduanya didalam cermin yang lain serta ketiadaan tamyiz akan dua cermin itu kerana bahawanya segala ‘itibar itu hanya thabit ia didalam ilmu haq ta’ala yang tiada mengubahkan dia olih cenderong pada segala wajah itu (dan jika engkau) kehendaki maka engkau kata akan dia itu bukan ia haq allah ta’ala pada tiap2 wajah dan bukan ia makhluk pada tiap2 wajah dengan ‘itibar beza antara dua cermin itu pada satu wajah dan iaitu wajah yang membezakan ilmu itu daripada zat (kata) syech abdul ghoni an nablussi qadassallahu sirrahu (bermula) murad keadaannya itu bukan ia haq ta’ala pada tiap2 wajah itu tetapi adalah ia ‘itibar haq ta’ala itu pada wajah keadaannya maujud faqad dan murad keadaannya bukan ia makhluk pada tiap2 wajah itu tetapi adalah ia itu dengan dengan ‘itibar makhluk pada wajah keadaannya berupa jua intiha’

(dan) jika engkau kehendaki maka engkau kata akan dia dengan hairan tercengang pada yang demikian itu iaitu seperti engkau kata tiada diketahui mana yang zhohir dan mana yang bathin kerana yang zhohir pada cermin itu menjadilah ia bathin dengan ‘itibar keadaannya diri cermin dengan tilik yang lain (maka apabila) engkau kenal dan engkau ketahui akan segala perkara wajah ini maka sanya telah nyatalah bagimu hai salik yang dituntut olih tiap2 seorang daripada segala orangyang mutaqin akan mertabat ujud dengan ‘itibar zatnya dan zhuhornya dan jika ada yaqin itu melazimkan bagi tahdid maka tiada mengapa yang demikian itu (dan) dalil yang menunjukan tahdid itu tiada mengapa atas haq ta’ala bahawasanya jikalau tiada tahdid harus bagi allah ta’ala nescaya tiada menkhabarkan segala rasul itu dengan tahwil ya’ni yang warid daripada allah ta’ala pada hadrat zhuhornya dengan bertahwil haq allah ta’ala itu pada segala rupa (kata) syech abdul ghoni alnablussi qadassallahu sirrahu bermula murad dengan tahdid yang harus bagi allah ta’ala itu iaitu pada zhuhornya jua pada haq ta’ala tiada berubah pada sekira2 bathinnya atas barangyang ada atasnya yang maha besar lagi maha mulia intiha’


faqad (فقط) semata2 @ jua @ cuma @ hanya
haq (حق) milik @ haqiqat @ kebenaran
'itibar (إعتبار) metafora @ kiasan @ gagasan kaedah @ jalan pertunjuk
murad (مراد) tujuan @ bermaksud @ mendatangkan ma'ana dan ma'ani
tamyiz (تمييز) perbezaan @ mencerai2kan hingga mendatangkan desriminasi atau kelainan
tahdid (تحديد) menentukan @ mempuat keputusan @ menetapkan @ kata penghujung
tahwil (تحويل) penukaran @ pelencungan @ pengobahan @ tidak telus dikaitkan dengan asal bicara
thabit (ثابت) yg menetapkan @ memutuskan @ tidak berobah
waqayah (وقاية) penjelmaan @ tajalli @ keberadaan @ kehadiran @ penyataan diri

(2)m

_________________
KeAKUANKU SENTIASA ESA.
avatar
Merpati Putih
Admin

Jumlah posting : 2450
Registration date : 2008-08-08

View user profile

Back to top Go down

Re: SYARAH KITAB DARUL NAFIS: Karangan As Syeh Muhammad Nafis Ibn Idris Al Banjari.

Post  Merpati Putih on Thu Jun 16, 2011 12:09 pm

iaitu barang seatu daripada ahadiyat bahawasanya allah ta'ala itu tajalli ia pada hari qiamat bagi segala makhluk rupa yang dimungkarkan maka firman ia (انا ربّكم الأعلى) ertinya akulah tuhanmu yang maha tinggi maka jawab mereka (نعوذ بالله منك) ertinya berrlidunglah kami dengan allah ta'ala daripadamu kemudian maka tajalli ia pada rupa segala 'itiqad merekaitu maka sujudlah merekaitu baginya (maka apabila) adalah sekelian yang ada itu daripada martabat haq allah ta'ala serta bahawasanya baginya itu tahwil pada segala rupa padahal tiada rupa itu bagi segala 'ayan daripada sekira2 'adam (maka) janganlah engkau pandang akan 'ain itu samaada didalam cermin haq ta'ala atau didalam cermin makahluk melainkan kepadanya jua dan tiada tertentu yang demikian itu dengan penglihatan tetapi tiada jatuh hukum itu melainkan atasnya samaada hukum itu dengan lihat atau lainnya kerana ma'dum itu daripada sekira2 ia ma'dum tiada tetap baginya hukum maka tiada hukum itu atas segala 'ayan dengan melihat dan lainnya itu melainkan 'itibar thubutnya dalam ilmunya yang tiada bolih mengubahkandia daripada segala perkara intiha'


(2)n

_________________
KeAKUANKU SENTIASA ESA.
avatar
Merpati Putih
Admin

Jumlah posting : 2450
Registration date : 2008-08-08

View user profile

Back to top Go down

Re: SYARAH KITAB DARUL NAFIS: Karangan As Syeh Muhammad Nafis Ibn Idris Al Banjari.

Post  Sponsored content


Sponsored content


Back to top Go down

Page 1 of 2 1, 2  Next

Back to top


 
Permissions in this forum:
You cannot reply to topics in this forum